Skip to content

Vehicle

SFP23EV

第21回大会出場車両

★大会開催日程
静的審査:2023年8月21日-8月25日
動的審査:2023年8月28日-9月2日

https://old.sistformulaproject.club/_src/4668/img20230218220706436925.png

SFP22EV

第20回大会出場車両
総合13位

☆Awards☆
EV総合優秀賞
国土交通大臣賞
日本自動車工業会長賞
省エネ賞
最軽量化賞(EV)

https://old.sistformulaproject.club/_src/4250/dsc03140.jpg

SFP21EV

第19回大会出場車両
総合38位
公式記録会出場車両

https://old.sistformulaproject.club/_src/4249/sign.jpg

SFP20

大会中止

https://old.sistformulaproject.club/_src/3261/sign.jpg

SFP20EV

大会中止

https://old.sistformulaproject.club/_src/3352/sign.jpg

SFP19

第17回大会出場車両
総合14位

https://old.sistformulaproject.club/_src/3269/sign.jpg

SFP18

第16回大会出場車両
総合24位

https://old.sistformulaproject.club/_src/3265/sign.jpg

SFP18EV

第16回大会出場車両
EV部門11位

https://old.sistformulaproject.club/_src/3268/sign.jpg

SFP17

第15回大会出場車両
総合25位

https://old.sistformulaproject.club/_src/3266/sign.jpg

SFP17EV

第15回大会出場車両
EV部門10位

https://old.sistformulaproject.club/_src/3271/img_3843.jpg

SFP16

第14回大会出場車両
総合34位

https://old.sistformulaproject.club/_src/3267/dscf0335.jpg

SN-E

第14回大会出場車両
EV部門5位

https://old.sistformulaproject.club/_src/3919/dsc00717.jpg

SFP15

第13回大会出場車両
総合17位

https://old.sistformulaproject.club/_src/3270/img_1405.jpg

SFP15-EV

第13回大会出場車両
EV部門1位

https://old.sistformulaproject.club/_src/3920/img_1730_2.jpg

SFP14

第12回大会出場車両
総合24位

https://old.sistformulaproject.club/_src/3351/dsc_0096.jpg

SFP14-EV

第12回大会出場車両
EV部門1位

https://old.sistformulaproject.club/_src/3921/dsc_0635.jpg

SFP13

第11回大会出場車両
総合44位

https://old.sistformulaproject.club/_src/3922/img_6506.jpg

SFP13-EV

第11回大会出場車両
EV部門1位

https://old.sistformulaproject.club/_src/3923/img_5984.jpg

SFP12

第10回大会出場車両
総合8位

https://old.sistformulaproject.club/_src/3924/imgp3406.jpg

SFP12-EV

第10回大会出場車両
総合2位

https://old.sistformulaproject.club/_src/3925/img_6624.jpg

SFP11

第9回大会出場車両
総合46位

https://old.sistformulaproject.club/_src/3926/sign.jpg

SFP11-EV

第9回大会出場車両

https://old.sistformulaproject.club/_src/3927/sign.jpg

SFP10

第8回大会出場車両
総合46位

https://old.sistformulaproject.club/_src/3929/imgp1959.jpg

SFP10-EV

https://old.sistformulaproject.club/_src/3928/sign.jpg

SFP09

第7回大会出場車両
総合36位

https://old.sistformulaproject.club/_src/3930/dsc_0152.jpg

SFP08

第6回大会出場車両
総合12位

https://old.sistformulaproject.club/_src/3264/sign.jpg

SFP07

第5回大会出場車両
総合33位

https://old.sistformulaproject.club/_src/3263/sign.jpg

SFP06

第4回大会出場車両
総合36位

https://old.sistformulaproject.club/_src/3350/sign.jpg